Polityka Prywatności

Polityka prywatności

24.05.2018 - Ostatnia zmiana Polityki Prywatności dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

Niniejsza Polityka Prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych przez sklep Awluks.pl

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie jest:

Awluks Sp. z o. o. zwany dalej Sprzedawcą

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6

27-400 Ostrowiec Św  

POLSKA

REGON: 363271321 / NIP:6612175219

 tel: +48533185238 / mail: sklep@awluks.pl  

2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień (zakupów towarów i ich dostawy do Klienta), świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Gromadzenie danych Klienta na potrzeby prowadzenia działalności sklepu jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody klienta, którą to może być wyrażona zaznaczeniem (wymaganej) zgody na formularzu wprowadzania danych Klienta "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych" .

4. Do prowadzenia działalności Sprzedawca gromadzi następujące dane Klientów:

  • Imie,
  • Nazwisko,
  • Nr telefonu,
  • Adres email,
  • adres: Ulica i nr. domu,
  • adres: Kod pocztowy,
  • adres: Miasto,
  • adres: Kraj.

5. Dostęp do danych Klienta posiadają pracownicy sklepu Awluks.pl oraz sam Klient.

6. Dostawcą i Administratorem oprogramowania Shoper.pl w oparciu, o które zbudowany jest sklep internetowy Awluks.pl wraz z bazą danych jest firma: 

Dreamcommerce SA
ul. Władysława Łokietka 79 • 31-280 Kraków
NIP: 9452156998 • REGON: 121495203

7.Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.

8. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

9. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt. 8 jak również realizacji całkowitego wycofania Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych należy przesłać stosowną informacje e-mail na adres: sklep@awluks.pl.

10. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików,,cookies”, które podczas korzystania ze strony Internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Klient może wyłączyć mechanizm ,,cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Pliki „cookies” są używane wyłącznie w celu personalizacji sklepu, służą do polepszania pracy sklepu oraz celom statystycznym.

12. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy Przesyłek (Poczcie Polskiej lub innym firmom kurierskim)  w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy zakupionych produktów do Klienta.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Awluks.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl